motivo astratto

Get Adobe Flash player

přečíst zprávu/read message

Kdybyste procházeli městem se svými starými návyky, ačkoli novým se vyhnout nedoporučovalo, nebo se vás změna z nějakého důvodu netýkala, zřejmě by bylo všude pusto. Žádní lidé, žádná auta, žádné reklamy a poutače. Žádné obchody ani restaurace. Snad nějaká zvířata, ale to nevíme jistě. Asi byste slyšeli hluk. A viděli spoustu budov, které by svůj účel nijak neskrývaly. A bylo by Vám asi tepleji, než jste byli zvyklí. Jak by vypadala obloha, nevíme a nedokážeme si to bohužel ani představit. Nikdy jsme ji takto nezakusili. Dnes je krásná, samozřejmě. Plná hvězd i galaxií, které můžete navštívit. Taková hanebnost!
Je těžké dnes něco nemuset, ale snažíme se. Bylo dobré, že se hned na začátku spustili databáze s výtvarným uměním. Asi bychom se v tom dnes jen těžce orientovali. Zprvu to vzali samozřejmě do rukou ti nejbohatší. Naštěstí jen do doby, kdy měli moc.
Náboženství přežila pouze ta silná a bohatá, ta která si přese všechno dokázala udržet své ideje a dostatečně rychle rozprodat svůj starý majetek. Dnes víme, že se jim to vyplatilo.
Realita se ukázala být měkčí a jaksi tekutější, než se předpokládalo. Přiblížila se více k původní představě o snu a v některých důvtipných marketingových strategiích ji i překonala. Sen se však ubíral jiným směrem. Nebylo tak snadné ho měnit. Nejprve jsme nevěděli, kde jsou hranice, ale nakonec jsme se je naučili rozpoznávat. Jen si dnes člověk asi neodpočine tak, jako jste mohli vy. Jede se stále, na plný výkon a je ho dost! Subjektů obchodujících na dominantní platformě stále přibývá. Asi by jste náš stav nazvali koncem věků a z části by jste měli pravdu. Čas zmizel. Přineslo to spoustu problémů, ale ukázalo se, že jsme byli dostatečně připraveni. Tedy mnoho z nás. Ti ostatní většinou zešíleli. Nechtěli přistoupit na nová pravidla, odmítli definitivní smrt a navěky žijí, umírají a rodí se v pustině.
T&B


If You would be walking through any town with Your old customs, although to learn the new ones wasn't advised, or the change for some reason didn't tach You, probably there would by deadness. No people, no cars, no advertisements, and billboards. No shops, either restaurants. Perhaps some animals, bud Im not sure. You would hear noise, maybe. You would see a lots of buildings, with no hidden reason of their existence. And You would feel wormer air temperature, than before. How the sky would look like, we do not know, we are even not able to try to imagine it. We have no experience with it. Today, of course, its beautiful. Full of stars and galaxies, which we can visit. Its so naughty! Its hard today to not to must to do something, bud we are trying to. It was good, that at the beginning the databases of fine art galleries have started. It would be hard today to orientate in it. At the beginning the rich kept it in their hands. It was luck, that it lasted till they had power. Only the really rich and strong religions survived, only those, which had their ideas strong enough, and which sold their property quick enough. We know today, that it was good way. The reality started to seem to be softer and more liquid, than it seemed before. The reality approached the sense of the dream and some really good marketing strategies even exceed it. The dream turned its way. It wasn't so easy to change it. At the begging we didn't know where are the borders, bud later we become able to recognize them. Only the rest of man today is not so quality as before. Man full time busy. the number of subjects which are dealing on the dominant platform is still growing. You would say its the end of age, and maybe You are right. The time vanished. It all brought a lot of problems, bud we were prepared enough. Well, numbers of us were. The others went med. Those, who didn't want to follow the new rules, denied fatal death, and so they are living, dying and arising in desert forever.
T&B

sdílet/share